top of page
רמות בדיקה

ישנן 4 רמות בדיקה, בכל רמה יש מטרה עיקרית בתהליך הבדיקות:

Acceptance Test

בדיקות קבלה - האם נבנתה המערכת הנכונה שעונה לדרישת

System Test

האם המערכת עושה את מה שהיא צריכה לעשות ואיך?

Integration Test

נבדקת האינטגרציה בין רכיבי המערכת ובין המערכת לממשקים החיצונים

Unit Test

נבדק כל רכיב בנפרד - האם עושה מה שאמור לעשות

Unit test / Component test – בדיקות יחידה

ברמה כזו נבדוק את הרכיב הבסיסי של המערכת, ללא התממשקויות - האם הרכיב בתוכנה מבצע את מה שהוא אמור לעשות ואיך הוא מבצע אותו.


בדיקות ה unit test כוללות גם בדיקות פונקציונאליות (האם המערכת עושה מה שהיא אמורה לעשות) וגם בדיקות שאינן פונקציונאליות (איך היא עושה אותן) כגון בדיקות חוסן המערכת (robustness) ובדיקות שוללות (negative testing) – כדי לוודא את עמידות המערכת במצבים קיצוניים ועם input שאינו חוקי (invalid).
 

בדיקות קופסה שחורה black box – בודקות את התוצאה מול הדרישה - מכניסים קלט למערכת ומקבלים את הפלט הנכון - התשובה צפויה.
בדיקות קופסה לבנה white box – בודקות את מבנה הקוד והתוכנית שנכתבה.


Integration test – בדיקות אינטגרציה

 

ישנן שתי דרכים מרכזיות להתייחסות בנושא אינטגרציה:

אינטגרציה בין חלקי המערכת (כגון סורק או מערכת הפעלה) - Component integration.

אינטגרציה בין מערכות מחוץ למערכת הנבנת - System integration.

ניתן לבצע גם בדיקות פונקציונאליות של ממשק ספציפי אחד ע"מ לוודא שהוא פונקציונאלי ועובד כהלכה.

ההתמקדות בבדיקות אינטגרציה הן בין הרכיבים / מערכות.

 

אסטרטגיות בדיקות אינטגרציה:

  • בדיקות בשלבים – incremental – ברגע שממשק מוכן לבדיקה, ללא תלות בממשקים אחרים.
    בדרך זו ניתן לבודד את התקלות בקלות ולהתחיל את הבדיקות בשלב מוקדם. הבדיקות מבוצעות או מהסוף להתחלה -  Top down או ההפך מהבסיס ועליה בהדרגה - Bottom up. 

  • המפץ הגדול – big bang – רק אחרי שהכל מוכן במערכת מתחילים לבדוק. בדיקה שכזו מסוכנת יותר כיוון שאם נגלה תקלות יהיה קושי לאתר את גורם הבעיה.


System testing – בדיקת המערכת


כאשר המערכת כולה מוכנה והסתיימו בדיקות האינטגרציה של כל תת המערכות והרכיבים הפנימיים, אנחנו מבצעים בדיקות כדי לענות על השאלה: האם המערכת תואמת את הדרישות?
בבדיקה זו מתבססים על מסמך הדרישות ותנאי הסף לקבלת המערכת.

Acceptance test – בדיקות קבלה

בדיקות ע"י הלקוח שבאות לוודא שהם אכן קיבלו את המערכת שלה הם ציפו ומרוצים מרמת תפקודה.

  • UAT – User acceptance testing – מבוצעים ע"י המשתמשים העיסקיים של המערכת כדי לוודא שהמערכת עונה על ציפיותיהם.

  • Operational acceptance testing – מבוצעות ע"י האדמיניסטרטור של המערכת תוך מיקוד בהיבטים של גיבוי, התאוששות, שחזור נתונים ומידת הפגיעות של המערכת.

  • Contractual – בדיקות המבוססות עפ"י החוזה שנחתם בין הלקוח לחברה המפתחת.

  • Compliance – בדיקות המבוססות בתקנות וחקיקה כגון FDA, ISO 9000 וכו'.
     

בדיקות אלפא  Alpha testing - בדיקות בחברה המפתחת, בעיקר למוצרי מדף, ע"מ להעריך את הפוטנציאל בשוק לפני שחרורו.
בדיקות בתא Beta testing – בדיקות הנערכות באתר הלקוח הסופי ע"מ לקבל משוב ממשתמשי הקצה לגבי המוצר (בעיקר בתוכנות מדף).

מידע נוסף על רמות בדיקה פחות מעשר דקות:

bottom of page