top of page
מבוא קצרצר לבדיקות תוכנה

מערכות מידע (Information Technology – או בקיצור IT) - מאפשרות ניהול מידע בצורה ממוחשבת, הכוללת: אחסון מידע, ניהול, עיבוד ושליפת הנתונים.

ישנם מערכות הנבנות לצורך ביצוע פעולות – Transaction Processing

וישנם מערכות הנבנות לצורך איסוף נתונים לצורך תמיכה בקבלת החלטות – Decision Support.

בעלי הפקידים בפיתוח תוכנה הם מגוונים ולכל אחד רצונות משלו:

הלקוח - היישות העסקית, מבקש תוכנה מצויינת ואם אפשר בעלות נמוכה.

המשתמש - מי שבפועל ישתמש במערכת, הם רוצים שהמערכת החדשה תעשה להם "חיים קלים".

מנהל של בית התוכנה - הוא רוצה לתת תוכנה מצויינת ללקוח. חשוב לו גם להרוויח מהעניין.

מתכנן המערכת - המתכנן מנתח את הדרישות של הלקוח (מה המערכת אמורה לבצע), נבנה מסמך אפיון שמסכם האם כל הדרישות הובנו שעליו הלקוח חותם מול המנהל (בעצם החוזה לפיתוח).

בהמשך מידע זה מועבר למפתחים שצריכים לפתח את התוכנה. 

 

מפתח - קיבל את מסמך האפיון ומפתח את התוכנה לפי הבנתו.

הבודק - תפקיד הבודק הוא להעריך את איכות התוכנה ושאכן התוכנה עונה על הדרישות.

אמה-מה, כל כך הרבה תפקידים וכל כך הרבה אינטרסים.

בשורה התחתונה האינטרס של כולם הוא ליצור תוכנה שעומדת בדרישות הלקוח ובמסגרת הזמן והתקציב שניתנו מראש.

משבר תוכנה - מושג משנות ה 70, שמתאר שמשהו בתהליך של פיתוח התוכנה לא הלך חלק כפי שהיה אמור לקרות. תקלות כגון: פיגור בלוח זמנים, פיגור ממסגרת התקציב, קבלת תוכנה באיכות נמוכה וכו'.

תוכנה מפותחת תמיד בעבודת צוות ולכן נדרש תיאום בין:

  • תכנון ופיתוח ממשקים

  • לוחות זמנים

  • סגנון העבודה

  • כלי הפיתוח והבדיקות

  • אחריות והרשאות

  • הפצת מידע ובקרה על השינויים בתוכנה

ההבנה היום היא שבדיקות התוכנה עוזרות למנוע משברים שכאלו ולהפחית את הסיכונים בשימוש תוכנה פגומה.

ככל שהבודקים יגלו את התקלות מוקדם יותר בתהליך הפיתוח - לא רק שימנעו תקלות מביכות שהתוכנה תגיע לסביבת האמת, אלא גם עלות התיקון תהיה נמוכה באופן משמעותי.

dev vs client

from: steelkiwi.com

bottom of page